Klikk på ditt fylke for å finne din forhandler

Østfold

Hankø Marina AS
Vikaneveien 409
1622 Gressvik, Norway

TLF: 415.35.333 (ikke sms)

www.hankomarina.no
atle@hankomarina.no

Skjærhalden Marina AS
Strandveien 7
1680 Skjærhalden

www.smarina.no
post@smarina.no

Service / reservedeler
TUBE / PONTONG

Engelsviken Slipp AS, avd Flåteservice
Moloveien 14
1628 Engelsviken
www.engelsvikenslipp.no
flate@engelsvikenslipp.no

RESERVEDELER

BRIG Norge
Vikaneveien 409
1622 Gressvik
www.brigshop.no
brignorge@hankomarina.no
Send med bilde og HUN-nummer ved bestilling av deler. Nummeret starter med “UA-QRK” og finnes på akterspeilet av båten

Telemark

Nordmar Båt AS
Rafnesveien 52
3965 Herre

www.nordmar.no
ck@nordmar.no

Aust-Agder

Arendal Båt og Motor
Vesterveien 767
4823 Nedenes

Tlf: 37 09 38 00

Vestfold

Herholdt Andersen AS
Træleborgveien 7
3112 Tønsberg

www.herholdt.no
post@herholdt.no

Memo AS
Skogergaten 2A
3112 Tønsberg

www.memoas.no
post@memoas.no

Vest-Agder

HK Motorservice AS
Kongsgård Allè 64
4632 KRISTIANSAND

www.hkmotorservice.no
jarle@hkmotorservice.no

Akershus

Kontakt din lokale forhandler der du bruker båten din.

Nordland

Forhandler søkes i dette fylket

Rogaland

Forhandler søkes i dette fylket

Møre og Romsdal

Forhandler søkes i dette fylket

Oslo

Kontakt din lokale forhandler der du bruker båten din.

Troms/Finnmark

Forhandler søkes i dette fylket

Hordaland
Sogn og Fjordane

Forhandler søkes i dette fylket

Trøndelag

Forhandler søkes i dette fylket

For forhandlere i øvrige fylker: ta kontakt med oss direkte.

Menu